Na pohnuté datum 11. září, ale 2021 jsme se pokusili založit tradici. Jestli se nám to povedlo ukáží až další roky. Uspořádali jsme 1. ročník turnaje pro příchozích ve čtyřhře pro všechny věkové kategorie. Začátky jsou vždycky těžké, takže účast asi tomu odpovídala. Našlo se 18 odvážlivců, kteří se turnaje zúčastnili. Rozdělili jsem je na dvě kategorie. První byla rodiče a jejich dětí a druhá ostatní. Základem úspěšného turnaje je vždy počasí, které bylo vyloženě tenisové. Svítilo sluníčko, ale ne moc. No a zbytek záleží na účastnících jak se k turnaji postaví a jak si ho udělají. My jsme si ho udělali více než dobře o čemž svědčí ohlasy účastníků. Hrálo se na dva vítězné superteibreaky. Výsledky nejsou důležité, takže je ani zmiňovat nebudu. Hrálo se v přátelské atmosféře a hlavně fair play, ale i napětí a nasazení nechybělo. Během celého turnaje i po něm bylo zajištěno občerstvení. Taková vlastnoručně opečená klobása a vychlazené pivo bylo pro dospělé hráče tou nejlepší odměnou.

Děkuji všem za účast a doufám, že v dalších ročnících se sejdeme ve větším počtu. Turnaj měl za cíl propojit všechny skupiny tenistů, kteří na vlašimských kurtech hrají. Což se snad podařilo.

Celkovou atmosféru dokreslí nejlépe pořízené fotografie.

Ondra Slavík, předseda spolku

091323
093805
093818
093903
093933
094022
094049
121552
142716

Valná hromada spolku 2021

Ve čtvrtek 16.09.2021 se v restauraci u Medvěda konala každoroční Valná hromada TENIS VLAŠIM, z.s. Letošní Valná hromada byla volební. Volilo se nové vedení spolku. Velice mne zarazilo, že ani tento důležitý akt nepřilákal na Valnou hromadu větší počet členů. Valné hromady se zúčastnilo pouze 20 členů z 63 a to je velice málo. Naštěstí i takto nízký počet umožnil, aby byla Valná hromada usnášeníschopná a mohli jsme nové vedení zvolit. Jinak by jsme museli zvolit jiný termín.

Z výkonného výboru na vlastní žádost odstoupil Zdeněk Toula z důvodu pracovního a spolkového vytížení. Je na místě Zdenkovi za práci ve výkonném výboru poděkovat.

Do výkonného výboru byli zvoleni Ondřej Slavík, Pavel Ptáčník, Pavel Šramota, Martin Kobrle, Magda Kaprálová, Michal Pavlíček, Lukáš Kuklík a nově Libor Kosík.

Nově zvolený výkonný výbor ihned po skončení uspořádal schůzi na které došlo ke zvolení předsedy spolku. Byl zvolen Ondřej Slavík. Místopředsedou se stal Pavel Ptáčníka a kontrolní komise bude pracovat ve složení Michal Pavlíček a Lukáš Kuklík.

Děkuji všem zvoleným, že do toho jdou. Čeká nás spousta práce.

Ondřej Slavík, nové zvolený předseda spolku

Tenisový nábor 2021

Letošní tenisový nábor náš spolek uspořádal ve čtvrtek 02.09.2021 od 18:00 v areálu tenisových kurtů. Dle přiložených fotografií můžete vidět, že byl, co do počtu zúčastněných dětí, rekordní. Ano čtete dobře, náboru se zúčastnilo 20 tenisuchtivých dětí, ani rakety k zapůjčení nám nestačili. Naši trenéři si děti vzali do parády a pomalu je začali seznamovat s krásou tenisu. Na závěr jsme přítomným ukázali modelové utkání na dva gamy mezi Liborem Kosíkem a Kačkou Šramotovou. Doufám, že jsme děti a hlavně jejich rodiče dostatečně zaujali a že se budeme pravidelně potkávat na kurtech při trénování.

Děkuji všem členům spolku, kteří se na veleúspěšném náboru podíleli.

Ondra Slavík, předseda spolku

183329
183343
IMG 1145
IMG 1148
IMG 1150
IMG 1152
IMG 1153

Tenis Vlašim, z. s.
IČ: 07346328
č.p. 151, 257 26 Radošovice
Bankovní účet: 5424156319/0800