Spolupráce se Sokolem Domašín

Během konce minulého roku náš spolek navázal spolupráci se Sokolem Domašín a to formou možnosti trénování během zimního období v jejich sokolovně. Tím nám umožnili kvalitnější trénink v menších skupinách pro naše mladé tenisty a tenistky. Na jaře jsme tuto spolupráci rozšířili o možnost trénování na venkovním víceúčelovém hřišti.

Chtěl bych Sokolu Domašín a Sportovním zařízením města Vlašim poděkovat za to, že nám velice ochotně vyšli vstříc s možností trénování na domašínském venkovním víceúčelovém hřišti v době kdy nebylo možné trénovat v areálu vlašimských kurtů a to jak v hale z důvodu koronaviru tak i na venkovních kurtech z důvodu probíhající rekonstrukce.

Doufám, že naše spolupráce bude i nadále pokračovat.

Nazdar

Ondra Slavík, předseda spolku

Tenis Vlašim, z. s.
IČ: 07346328
č.p. 151, 257 26 Radošovice
Bankovní účet: 5424156319/0800